ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με απόφαση του που έχει ληφθεί κατά την συνεδρίαση του στις 8-12-2015, και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλεί όλα τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων σε τακτική Γενική Συνέλευση, Απολογιστική και Αρχαιρεσιών, στην Αθήνα την 7η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Γενναδίου αριθ. 4, όπου και τα Γραφεία του Συλλόγου μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Διοικητικός Απολογισμός χρήσης 2015 2.- Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2015 και 3.- Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2016 4.- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 5.- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ. και Ελεγκτών 6.- Προτάσεις

7.- Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ΧΑ των ταμειακώς, εντάξει,   μελών   .   Οι   μη   δυνάμενοι να  παραστούν   μπορούν  να  αποστείλουν εξουσιοδότηση προς ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου, ταχυδρομικώς, στα Γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 30-1-2016. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο την επόμενη Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα. Η εξουσιοδότηση θα σταλεί μαζί με το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την πρώτη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016  γιατί  προβλέπεται ότι θα υπάρχει η σχετική απαρτία  κατά την οποία θα γίνει το κόψιμο της πίτας για την καινούργια χρονιά και θα επακολουθήσει Δεξίωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, Σας Εύχεται Καλά Χριστούγεννα, Καλή Πρωτοχρονιά με Υγεία, Χαρά και Ευτυχία .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΔΡΑΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΦΟΥΡΛΗΣ