Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αποκατάσταση προβλήματος λειτουργίας της ιστοσελίδας ανάρτησης πλειστηριασμών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 9/5/2017 το πρόβλημα ασφαλούς σύνδεσης με την ιστοσελίδα ανάρτησης πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr  έχει λυθεί.

Επί τη ευκαιρία σας τονίζουμε ότι δυνητικά οι τρόποι αυτόματης ανάρτησης κειμένων από το σύστημα, είναι ούτως ή άλλως δύο:

Είτε on line (οπότε αμέσως μετά την εξόφληση του κόστους , αναρτάται το κείμενο ) είτε με batch (οπότε το κείμενο αναρτάται την επομένη από την ημέρα πληρωμής, το απόγευμα μετά τις 18.00΄).

Το ΤΑΝ ως διαχειριστής του συστήματος ΔΕΝ παρεμβαίνει στην αυτόματη διαδικασία.

Επομένως θα ήταν σκόπιμο να συνυπολογίζεται κάθε πιθανή περίπτωση καθυστέρησης (που ΔΕΝ είναι επακόλουθο προβλήματος στην λειτουργία, αλλά προβλεπόμενη συνθήκη λειτουργίας ως εναλλακτική του on line τρόπου μεταφοράς πληρωμής) & να προβαίνετε σε αναρτήσεις ΝΩΡΙΤΕΡΑ από την καταληκτική τους ημερομηνία & ει δυνατόν σε εργάσιμες ώρες & ημέρες (8.00π.μ. -17.00) Δευτέρα έως Παρασκευή  ώστε αν χρειαστεί να υπάρχει από το γραφείο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων  δυνατότητα παρέμβασης μετά από κλήση σας στο 2105296197.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας