Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αποστολή έκθεσης από συμβολαιογράφους-υπαλλήλους σε πλειστηριασμό που εμποδίστηκαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε πλειστηριασμούς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι,  οι οποίοι, ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλοι, χθες Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 εμποδίστηκαν στην άσκηση των καθηκόντων τους, να αποστείλουν άμεσα  ταχυδρομικώς επίσημο αντίγραφο της σχετικής έκθεσης τους, στην οποία θα αναγράφονται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους ήταν αδύνατη η άσκηση των καθηκόντων τους και η οποία πρέπει να υποβάλλεται και στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Τα ως άνω έγγραφα θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας