Ανακοίνωση Συντονιστικής-ψήφιση νομοσχεδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις». Tα συναινετικά διαζύγια πλέον ανατίθενται στους συμβολαιογράφους, ενώ νομοθετήθηκε τόσο η προστασία της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και η προστασία του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας