Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διευκρινίσεις σχετικά με την αποστολή καταλόγων συμβολαίων με αλλοδαπούς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & χρηματοδότησης της τρομοκρατίας & ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σας γνωρίζουμε ότι, ο κατάλογος των συμβολαίων πωλήσεως ακινήτων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς (δηλαδή όποιους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα), όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 6/8.3.2018 εγκύκλιό μας, πρέπει να καταρτισθεί από 1.1.2015 και θα αποστέλλεται εφεξής μηνιαίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (Μεσογείων 96-11527 Αθήνα, Γεν.Δ/νση Α’, Δ/νση Δ1’ Τμήμα Α4’).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας