Εγκύκλιος Συλλόγου 14-2018-Κυρώσεις δασικών χαρτών (συνέχεια)

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις δασικών χαρτών (Συνέχεια)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 13/9-3-2018 Εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε, ότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις κύρωσης δασικών χαρτών και για τις παρακάτω περιοχές:

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ 14/2-2-2018 τευχ. Δ’
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 54/14-2-2018 τευχ. Δ’

[Μπορείτε να κατεβάσετε τα ΦΕΚ αυτά από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr].

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων εφαρμογή έχει το άρθρο 142 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει.

Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                         Ευτυχία Καραστάθη