Εγκύκλιος Συντονιστικής 11/2018 – Κοινοποίηση εγγράφου Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με Ν.3691/2008

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 27105οικ./10.04.2018 έγγραφο του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος – Δικαστικών Επιμελητών – Συμβολαιογραφείων – Υποθηκοφυλακείων & Κτηματολογικών Γραφείων, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από τον Ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166/05.08.2008), για να λάβετε γνώση.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι, τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κα Άννα Ζαΐρη, προκειμένου να εξειδικευθούν τα ζητήματα που θίγονται στο ανωτέρω έγγραφο. Θα ενημερωθείτε με  νεώτερη εγκύκλιο μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: