Ανακοίνωση Συλλόγου – Ενημερωτικό σεμινάριο για τον Ν.4557/2018 την Πέμπτη 11.10.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 16.00 μέχρι 18.00, στην αίθουσα σεμιναρίων του κτιρίου του Συλλόγου μας (Γ. Γενναδίου 4-1ος όροφος) θα διεξαχθεί-στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Ελλάδας από την Financial Action Task Force (FATF)-ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Ν. 4557/2018-Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».

 Εισηγητές:

  • Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Παρασκευή Θεοδωροπούλου, Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Αντώνιος Μπαλτάς, Νομικός-Ειδικός Συνεργάτης στο, Γραφείο Νομοθεσίας Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Κωνσταντίνος Στάμου, Συντονιστής της συντακτικής ομάδας για την εκπόνηση της πρώτης εθνικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Αθανάσιος Δράγιος, Συμβολαιογράφος Αθηνών,   Μέλος Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Συντονιστές:

  • Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
  • Ελένη Κοντογεώργου,   Αντιπρόεδρος  Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Τo σεμινάριo θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr).

Με τιμή

             O Πρόεδρος                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                                Θεόδωρος Χαλκίδης