Ανακοίνωση Συντονιστικής 2018 – Σχετικά με εφαρμογή ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την οριστικοποίηση (κάψιμο) των πιστοποιητικών του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 (ΕΝΦΙΑ), που προσαρτώνται σε συμβόλαια συνταχθέντα μέχρι 31-12-2018, θα λειτουργεί μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: