Πως επηρεάζει την ασφάλιση των Συμβολαιογράφων ο Ν.4578/2016

Πως επηρεάζει την ασφάλιση των Συμβολαιογράφων ο  Ν.4578/2016

Ανδρέα Π.Κουτσόλαμπρου

Δικηγόρου, Συμβούλου ΔΣΑ, Προέδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

Προϊσταμένου Γ΄ Τμήματος Δνσης Νομικών Υποθέσεων ΕΦΚΑ

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄200 ο Νέος Νόμος 4578/2018 “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις”. Ο Νόμος αυτός τροποποιεί σημαντικές διατάξεις του Ν.4387/2016 και ικανοποιεί εν μέρει αιτήματα των Επιστημονικών Συλλόγων, εν   αναμονή της απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με το παρόν επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των κυριότερων ρυθμίσεων του Νόμου αυτού.