Εγκύκλιος Συντονιστικής 1/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (23 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών (2 έγγραφα), ΚΕ.ΜΕ.Ε.Π (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ, Κορίνθου (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Δ.Ο.Υ. Σερρών (6 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης,  Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (2 έγγραφα) και Δ.Ο.Υ Πολυγύρου για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: