Εγκύκλιος Συντονιστικής 12/2019-Νέες Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ-συμβολαιογράφοι-άρθρο κ. Α.Κουτσόλαμπρου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα άρθρο του κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, Δικηγόρου, Πρόεδρου Ε.Ε.Δ., Προϊσταμένου Τμήματος Μη Μισθωτών ΔΝΥ ΕΦΚΑ και Συνεργάτη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., σχετικά με την εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας