Εγκύκλιος Συντονιστικής 14/2019-Διαβίβαση εγγράφου Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΠΡ367/1913301/15.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στη παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995 μέχρι την 24η Απριλίου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για τη Σύμβαση με Κωδικό ΚΤ2-12, που αφορά στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στους υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους Αγιάς, Κιλλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα: α) στον Καλλικρατικό Δήμο Αγιάς, β) στον Καλλικρατικό Δήμο Κιλλελέρ, γ) στον Καλλικρατικό Δήμο Λαρισαίων και ειδικότερα στους Προ-καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες Αμυγδαλέας, Ελευθέρων, Κοιλάδος, Κουτσουχέρου, Λουτρού (Λαρίσης), Μάνδρας, Ραχούλας, Τερψιθέας  και δ) στον Καλλικρατικό Δήμο Φαρσάλων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας