Εγκύκλιος Συντονιστικής-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-23/2019-Οδηγός ΕΤΕΑΕΠ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τον Ασφαλιστικό Οδηγό ΕΤΕΑΕΠ (Χρήση Πλατφόρμας – Ερωτήσεις – Απαντήσεις) που συνέταξε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων Ανδρέας Π. Κουτσόλαμπρος.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι εμπρόθεσμες πληρωμές – καταβολές προς το ΕΤΕΑΕΠ είναι δυνατές από αύριο 05/04/2019 έως και την 12/04/2019.

Τυχόν πληρωμές – καταβολές μέσω e-banking πραγματοποιούνται με επιλογή «ΕΤΕΑΕΠ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας