Εγκύκλιος 49581/2019-Έκδοση οικοδομικών αδειών-Ειδικά θέματα αυθαιρέτων στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων