Δήμοι Αιγίου και Ερινεού, Προκαπ.Κοιν. Αγ.Κων-νου κ.λπ.