Δήμοι Αλιάρτου, Θηβαίων, Ορχομενού, Δελφών, Καλαμάτας, κ.λπ. 13-8-2019