ΕΚΔΡΟΜΗ

Αθήνα 1/11/2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας,

η αεροπορική εκδρομή για τη Βουδαπέστη-Βιέννη ορίστηκε για το τρίτο

δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2020. Παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη

προκαταβολή ποσού ευρώ 150 ,κατ’ άτομο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019 για

την κράτηση θέσεων, ώστε να είμαστε σε θέση να το καταβάλουμε 

στην αεροπορική εταιρεία για να μην επαναληφθεί το λυπηρό φαινόμενο 

να είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλλουμε την εκδρομή την ορισθείσα στις 2

Νοεμβρίου 2019 .Κόστος συμμετοχής : 645 ευρώ το δίκλινο κατ’ άτομο και

745 ευρώ το μονόκλινο ..Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα

τηλέφωνα :του Συλλόγου μας :2103303565 , και 210 3307479

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ