Aνακοίνωση Συλλόγου-2020- Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08.01.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να μπούμε στη διαδικασία αποστολής σ’ εσάς άλλης μιας επιστολής προκειμένου να γνωρίζετε την πραγματικότητα και να αντικρούσουμε τα όσα ανυπόστατα και αβάσιμα αποστέλλονται τις τελευταίες ημέρες σ’ όλους μας από τη μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου μας.

Προς άρση πάσης αμφιβολίας οφείλω, εγώ προσωπικά,  να σας εκθέσω τα πραγματικά γεγονότα και κάποιες σκέψεις μου πάνω στα νομικά ατοπήματα και τους αυθαίρετους συλλογισμούς των ευφάνταστων συναδέλφων.

Συγκεκριμένα, την 31/12/2019 προσήλθαν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ από τις  15:15 έως τις 16:30 συνάδελφοι, που μαζί με τα πληρεξούσια που τους μοιράζονταν και έβγαιναν ξανά στον διάδρομο για να το δηλώσουν, διακόσιοι δεκαοκτώ (218) συνολικά. Αυτός ο αριθμός προέκυψε κατόπιν ελέγχου των καταλόγων με τις υπογραφές από την κα. Περάτη (Διευθύντρια του Συλλόγου μας), η οποία και προΐστατο της διαδικασίας συλλογής υπογραφών, τον κ. Μ. Πατζή (συνάδελφος) και τον κ. Γ. Ρούσκα (Πρόεδρος). Σημειωτέον ότι όσο κράτησε ο έλεγχος, δηλαδή η καταμέτρηση των υπογραφών δύο φορές, δεν υπήρχε κανείς συνάδελφος, που προσερχόταν ή που περίμενε να υπογράψει. Με το πέρας  της διπλής καταμέτρησης, στις  16:30 η κα. Περάτη εισήλθε στην αίθουσα μετά από υπόδειξή μου και όπως έχει καταγραφεί και στα πρακτικά, ανακοίνωσε τον αριθμό των συναδέλφων και ο Πρόεδρος διεπίστωσε ότι δεν επετεύχθη η εκ του νόμου οριζόμενη απαρτία, ανέβαλε τη συνέλευση για την 08η/01/2020 και αποχωρήσαμε από την αίθουσα.

Τα όσα η μειοψηφία ισχυρίζεται περί διακοσίων σαράντα (240) συναδέλφων, δεν αποδεικνύονται, αφού τους καταλόγους με τις υπογραφές, τους «κράτησαν» και ουδέποτε επεστράφησαν στην κα. Περάτη, τη διευθύντρια του Συλλόγου μας, ως όφειλαν. Πλέον δε οι κατάλογοι είναι πλήρως αναξιόπιστοι.

Συνεπώς ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπήρξε ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., όπως ισχυρίζονται ανεπιτυχώς οι συνάδελφοι της μειοψηφίας και ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ,  που μπορεί αυτοί να έλαβαν είναι ΑΚΥΡΗ, ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ και ουδέποτε νόμιμα ληφθείσα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, σεβόμενος την αγωνία των συναδέλφων, που είχαν προσέλθει, προσπάθησε να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, στο διάστημα της μίας ώρας που μεσολάβησε από τις 15:30 έως τις 16:30 που αποχώρησε, αλλά δυστυχώς εμποδίστηκε από συναδέλφουςπου είχαν προσέλθει όχι αγωνιώντας για το μέλλον της συμβολαιογραφίας αλλά με άλλες προθέσεις.

Ως προς την επιλογή της ημερομηνίας για την πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνω ότι έγινε κατόπιν προτάσεως της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το οποίο προκαλώ τους συναδέλφους της μειοψηφίας να διαψεύσουν.

Ως προς τα φαιδρά, που με επιμονή σας αποστέλλονται, περί «συνέχισης» της δήθεν «Γενικής Συνέλευσης», συνάδελφοι, ως νομικοί γνωρίζουμε ότι μια συνέλευση είτε ολοκληρώνεται και καταλήγει σε αποφάσεις, είτε αναβάλλεται για τη λήψη απόφασης, είτε διακόπτεται για μεταγενέστερη ημέρα και ώρα και συνεχίζεται ώστε να λάβει απόφαση. Προφανώς οι συνάδελφοι της μειοψηφίας έχουν μπερδέψει τα «θέλω» τους με τα όσα νόμιμα μπορούν να επιτευχθούν ή να ισχυριστούν. Εάν οι παριστάμενοι την 31/12/2019 αποτέλεσαν συνέλευση, σίγουρα δεν ήταν η έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία η Διοίκηση του Συλλόγου μας σάς προσκάλεσε, και τούτο διότι δεν επετεύχθη η νόμιμη απαρτία. Οι συνάδελφοι της μειοψηφίας δεν νομιμοποιούνται και είναι παντελώς αναρμόδιοι να καλούν οποιονδήποτε σε Γενική Συνέλευση αρχική ή «συνεχιζόμενη» και τυχόν τέτοια επίκληση θα την  καταστήσει «νομικά ανύπαρκτη και οι αποφάσεις αυτής δεν θα θεωρούνται ως αποφάσεις του συλλογικού οργάνου, αλλά θα είναι απολύτως άκυρες (ΜΠΑ 2258/2016)».

Για άλλη μια φορά λοιπόν, σας καλούμε να προσέλθετε στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μας, στον τόπο και χρόνο που ορίζεται με την πρόσκληση, που έχετε ήδη λάβει. Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Συλλόγου μας και τα μέλη της πλειοψηφίας του Διοικητικού μας Συμβουλίου, έχοντας πλήρη συναίσθηση αγωνιούμε για τη διαμορφωθείσα εις βάρος όλων μας κατάσταση των ελέγχων και προστίμων, δεν εξαντλούμε το σημαντικότερο «όπλο» μας της αποχής εν μέσω αργιών, αλλά αντίθετα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακόμα και αυτές τις ημέρες, προκειμένου να βρεθούν εκείνες οι λύσεις, που θα απαλείψουν ή θα εξομαλύνουν τις εις βάρος όλων μας ρυθμίσεις, εξορθολογίζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προσπαθούμε να εντάξουμε τον θεσμό του συμβολαιογράφου στο οικονομικό «αύριο», που διαμορφώνεται από τις πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις της πατρίδας μας, διασφαλίζοντας τον θεσμό μας, προσδίδοντάς του νέα ύλη, νέα έσοδα και εξασφαλίζοντας την εύνομη, απρόσκοπτη και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων μας. Ενέργειες που θα αποφέρουν άμεσα απτά αποτελέσματα στα θέματα που μας βασανίζουν.

                                                        Με τιμή

           O Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                               Θεόδωρος Χαλκίδης