Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Προσδιορισμός παλαιότητας κτισμάτων & αντικειμενικής αξίας κτισμάτων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Εν αναμονή της απάντησης επί της σχετικής επιστολής της Συντονιστικής που κατατέθηκε ενώπιον του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, που συνημμένα σας αποστέλλεται με την παρούσα, με θέμα τον προσδιορισμό της παλαιότητας των κτισμάτων ακινήτου για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας μετά την τακτοποίησή τους με τους νόμους 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, σας αποστέλλουμε συνημμένα προς γνώση σας, την επιστολή που κατατέθηκε ενώπιον του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, με θέμα τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας κτισμάτων χωρίς άδεια οικοδομής κείμενων επί γεωτεμαχίων είτε εντός είτε εκτός σχεδίου ή οικισμού για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας