Ανακοίνωση Συλλόγου 2020- Λειτουργία Συλλόγου από 4.5.2020

ΘΕΜΑ: Μέτρα που τηρούνται από το Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από 4.5.2020 για την ασφαλή λειτουργία του Συλλόγου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά εξαγγέλθηκαν από την Ελληνική Πολιτεία, σας γνωστοποιούμε τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., από την προσεχή Δευτέρα 4.5.2020:

1-) Συνιστάται η χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους στο κτίριο.

2-) Συνιστάται η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ελάχιστον 1,5 μέτρου.

3-) Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των αιθουσών του Συλλόγου ένα (1) άτομο ανά δέκα (10) τ.μ.

4-) Σε όλους τους χώρους του Συλλόγου θα είναι διαθέσιμα υγρά αντισηπτικά.

5-) Η χρήση του ανελκυστήρα θα γίνεται μόνον από ένα (1) άτομο κάθε φορά.

6-) Η διάθεση μεγαροσήμων θα πραγματοποιείται στο ισόγειο του κτιρίου (9:00 πμ-14:00μμ) και

7-) Η εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων από τη Νομική Υπηρεσία εξακολουθεί να διεξάγεται τηλεφωνικά (τηλ.επικοινωνίας: 210-3307453 & 210-3307481) καθώς και με αποστολή των ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (notaries@notariat.gr). Εάν κριθεί αναγκαία η προσέλευση στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας, θα προκαθορίζεται συνάντηση με τους νομικούς συμβούλους, η οποία θα πραγματοποιείται στον α’ όροφο του Συλλόγου.

Τα ανωτέρω μέτρα είναι υψίστης σημασίας, καθώς προέχει η Δημόσια Υγεία. Ελπίζουμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας, για να μείνουμε όλοι ασφαλείς.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: