Εγκύκλιος Συντονιστικής 24/2015 – Διατάξεις δασικής νομοθεσίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε διατάξεις δασικής νομοθεσίας, το ειδικότερο περιεχόμενο των οποίων αναπτύχθηκε στα σεμινάρια με θέμα «Διατάξεις της Πολεοδομικής και Δασικής Νομοθεσίας συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος», που πραγματοποιήθηκαν στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου με εισηγητές τους συναδέλφους, Κωνσταντίνο Βλαχάκη, συμβολαιογράφο Κρωπίας και Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, συμβολαιογράφο Πειραιά

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης