Έγγραφο ΕΦΚΑ-χορήγηση ασφ.ενημερότητας σε συν/χους μη μισθωτούς

ΘΕΜΑ: «Έγγραφο e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε συνταξιούχους μη μισθωτούς»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 232360/Σ.73100/29.09.2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε συνταξιούχους που έχουν κατά το μήνα ελέγχου, ενεργή ασφάλιση (απασχολούμενοι συνταξιούχοι), αντιμετωπίζονται ως ασφαλισμένοι – ανεξάρτητα από τη συνταξιοδοτική τους ιδιότητα – και διενεργούνται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, σύμφωνα με το σκοπό χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                  Θεόδωρος Χαλκίδης