Ανακοίνωση Συλλόγου-έναρξη λειτουργίας help desk στο Σύλλογο για τεχνικά θέματα εφαρμογής Κτηματολογίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε  συνέχεια των από 8.10.2020 και 12.10.2020 ανακοινώσεων του Συλλόγου, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της προαιρετικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από στους συμβολαιογράφους για την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων, στις 12 Οκτωβρίου 2020, σας γνωρίζουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατά τη συνεδρίασή του της 14ης Οκτωβρίου 2020, ομόφωνα αποφάσισε τη σύσταση help desk και την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση των μελών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή και αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα.

Την επόμενη εβδομάδα, θα ενημερωθείτε με προσεχή ανακοίνωσή μας σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και τις ώρες λειτουργίας του help desk.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας