Ανακοίνωση Συλλόγου 4-1-2021 – Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών έως και 11/1/2021

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών έως και 11/1/2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/4-1-2021 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με το οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία του έως και 11-1-2021 και συγκεκριμένα δίνονται οδηγίες για α) την κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών, β) τη χορήγηση αντιγράφων δημοσιευθεισών διαθηκών, γ) τη θεώρηση γνησίου υπογραφής  για συναινετικά διαζύγια και δ) τη χορήγηση αντιγράφων δηλώσεων τρίτου (ετών 2018-2020). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ραντεβού.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης