Ανακοίνωση Συλλόγου 18-1-2021 – Λειτουργία Ειρηνοδικείου Πειραιά για το διάστημα από 18.01.2021 έως 25.01.2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών για το διάστημα από 18.01.2021 έως 25.01.2021»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 17.01.2021 με αριθμό 8 /2021 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς σχετικά με την λειτουργία του Ειρηνοδικείου Πειραιώς για το διάστημα από 18.01.2021 έως 25.01.2021.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης