Ανακοίνωση-Συλλόγου-25-01-2021- Λειτουργία-Ειρηνοδικείου-Αθηνών-έως-01-02-2021

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, ΑΔ4, της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/23-1-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 186 Β/23-1-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της επικράτειας», σύμφωνα με το οποίο το όργανο διοίκησης του Δικαστηρίου ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα, που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και κατά την κρίση του έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, αποφάσισε ότι  από τη Δευτέρα 25-1-2021 θα γίνονται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας με βάση τα ήδη καθορισμένα τηλεφωνικά ραντεβού, στο γραφείο   202 του δευτέρου ορόφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών [είσοδος από την οδό Δέγλερη]  καθημερινά 08.30-13.00.

                Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας εξακολουθεί να είναι σε αναστολή. Ως εκ τούτου η προσέλευση των πολιτών και των πληρεξούσιων δικηγόρων για αποποίηση με τον παραπάνω τρόπο γίνεται μόνο προς διευκόλυνση και αποφυγή συνωστισμού για το μετά την άρση της αναστολής χρονικό διάστημα, λόγω δε του μεγάλου αριθμού των ήδη καθορισμένων ραντεβού η σχετική διαδικασία αναστέλλεται και η δυνατότητα για τον καθορισμό νέων ραντεβού θα γνωστοποιηθεί με επόμενη ανακοίνωσή μας.

                                Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

                               Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

 

                                          Αικατερίνη Ζοβάνου

                                             Ειρηνοδίκης Α΄