Ανακοίνωση Συλλόγου 15-2-2021 – Ψηφιακές Υπογραφές

ΘΕΜΑ: «Ψηφιακές Υπογραφές»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων συναδέλφων, που ήδη έχουν προμηθευτεί μέσα αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (usb tokens) και ψηφιακά πιστοποιητικά δωρεάν από το Σύλλογό μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Η ισχύς του ψηφιακού πιστοποιητικού, που λάβαμε σε διαφορετική χρονική στιγμή έκαστος από την διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ, ήταν και είναι διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Μετά την πάροδο έτους παύουν να ισχύουν και απαιτείται η ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών.

Εξετάζοντας και επιδιώκοντας τη δυνατότητα να παραλάβουμε δωρεάν ψηφιακά πιστοποιητικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνέχεια των επαφών μας με το ως άνω Υπουργείο, μας πληροφόρησαν ότι το αργότερο στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, θα τα έχουμε λάβει δωρεάν απ’ αυτό. Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση που μας χορηγηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο, η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτών θα είναι ενιαία για όλους.

Όσοι, λοιπόν, συνάδελφοι μπορούν να περιμένουν και δεν έχουν κάποια επείγουσα πράξη, που απαιτεί τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, θα λάβουν εκ νέου δωρεάν ψηφιακά πιστοποιητικά. Αν όμως κάποιος συνάδελφος, λόγω επείγουσας ανάγκης, επιθυμεί την άμεση ανανέωση του ψηφιακού του πιστοποιητικού μπορεί ν’ απευθυνθεί, είτε στην αρχική εταιρεία χορήγησης (Optis), είτε σ’ άλλη και να το πράξει ατομικά. Ενδεικτικά και προς ενημέρωσή σας, το κόστος ανανέωσης των πιστοποιητικών για την εταιρεία Optis ανέρχεται στο ποσό των € 30,00 πλέον Φ.Π.Α. (πληροφορίες info@optis.gr).

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης