ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΜΑ: «Τηλεδιάσκεψη με το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 04.03.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, που έχουν επιφορτιστεί τα ζητήματα του κτηματολογίου, με στελέχη του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Εκ μέρους της ΣΕΣΣΕ συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρούσκας, η Αντιπρόεδρος κα Αικατερίνη Καρακάση, το μέλος κ. Ιωάννης Κόνσουλας  και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Θεόδωρος Χαλκίδης. Εκ μέρους του Φορέα συμμετείχαν ο Γενικής Διευθυντής του Κτηματολογίου ο κ. Στέφανος Κοτσώλης, η Διευθύντρια της Νομικής Διεύθυνσης κα Ελεονώρα Ανδρεδάκη, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κτηματολογίου κα Μαρία Κασάπη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου κα Ρένα Κουκούτση. Επίσης, στη τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι Νομικοί Σύμβουλοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου κ.κ. Βασιλική Αραχωβίτη και Γεώργιος Πούλιος.

Συζητήθηκε η ανάγκη θέσπισης ενιαίων κανόνων νομικής επεξεργασίας των εγγραπτέων πράξεων καθώς και των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων στα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα Κτηματολογικά Γραφεία επεξεργάζονται όμοιες περιπτώσεις με διαφορετικό τρόπο.

Συμφωνήθηκε να συσταθεί άμεσα, ολιγομελής, διαρκής κοινή Ομάδα Εργασίας μεταξύ της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας και της Νομικής Υπηρεσίας του Φορέα, η οποία θα προβεί στην επεξεργασία των ενιαίων κανόνων καθώς και στην επεξεργασία λύσεων επί νομικών θεμάτων που έχουν ανακύψει ή ανακύπτουν κατά τη συναλλαγή.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης