Εγκύκλιος Συντονιστικής 68/2014 – Διαβίβαση Εγγράφων Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα ( 13 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Χανίων, Δ.Ο.Υ. Σύρου, και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης