Εγκύκλιος Συντονιστικής 61/2014 – ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμό πρωτ. 1419634/ΝΔ2167/4-7-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ σύμφωνα με το οποίο, για τις περιοχές που αναφέρονται αναλυτικά σ’ αυτό και υπάγονται α) στο Δήμο Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, β) στο Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, γ) στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, δ) στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ε) στους Δήμους Άργους Μυκηνών, Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και στ) στο Δήμο Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών, η 7η Ιουλίου 2014.

Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων αυτών λήγει για τους κατοίκους της ημεδαπής στις 7-10-2014 και για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 7-1-2015.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για τις ανάγκες της κτηματογράφησης τα έντυπα Δ1 και Δ2 έχουν τροποποιηθεί και τα νέα έντυπα μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α..

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης