Ανακοίνωση Συλλόγου 2018-σχετικά με ελέγχους Α54Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι συνάδελφοι που ελέγχονται για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα κοινοποιούμενα σε αυτούς φύλλα ελέγχου, στο email του Συλλόγου: notaries@notariat.gr  υπ’ όψιν του Προέδρου κ. Γ. Ρούσκα ή να τα προσκομίσουν στο Σύλλογο.

Με τιμή

   Θεόδωρος Χαλκίδης
Γ.Γραμματέας ΣΣΕΑΠΑΔ

Συνημμένα αρχεία: