Εγκύκλιος Συντονιστικής 58/2014 – Διάβιβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα ( 21 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Σύρου, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Χανίων, Δ.Ο.Υ. Βόλου, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (6 έγγραφα) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (6 έγγραφα) για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και σήμερα, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης