Ανακοίνωση ΣΕΣΣΕ-Επιστολή επιστημονικών φορέων της χώρας-εγγραφή στο ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε επιστολή των Επιστημονικών Φορέων της χώρας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, με κοινοποίηση στον Υπουργό Επικρατείας, για την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώπων, που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, στην οποία υπάγονται και οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

O Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας