Ανακοίνωση – Αντίγραφα σχεδίων ΤΕΕ-Ν.4178/2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνέχεια των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 και της παρ.1 εδ.β’ του άρθρου 2 της Υ.Α. 2254/2013 η τυπική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την εξαγωγή των αντιγράφων των σχεδίων που απεικονίζουν κατασκευές ή χρήσεις του Ν.4178/2013 θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί και θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης