ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τον τελευταίο καιρό έχουν διατυπωθεί παράπονα από συμβολαιογράφους – μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου. Διαπιστώθηκε ότι τους νομικούς συμβούλους απασχολούν, αρκετά συχνά, συγκεκριμένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι, όχι μόνον θέτουν προσωπικά τους ερωτήματα, αλλά και ερωτήματα συνεργατών τους δικηγόρων, μηχανικών κ.α., με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτό να εξυπηρετηθούν περισσότεροι συνάδελφοι.

Όπως γνωρίζετε η εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων από τη Νομική Υπηρεσία διεξάγεται τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας: 210-3307453 & 210-3307481) και μέσω e-mail (notaries@notariat.gr).

Προκειμένου όμως, να υπάρξει ίσος καταμερισμός χρόνου για την εξυπηρέτηση όλων των μελών του Συλλόγου, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Νομική Υπηρεσία, είτε με σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, είτε υποβάλλοντας, μέσω e-mail, συνοπτικά διατυπωμένα ερωτήματα και θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να έχετε τηλεφωνικά, απάντηση, εντός 3 εργασίμων ημερών.  Αυτονόητο είναι ότι, θα τηρείται χρονική σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία υποβολής των ερωτημάτων. Εάν κριθεί αναγκαία η προσέλευση στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας, θα προκαθορίζεται συνάντηση με τους νομικούς συμβούλους, η οποία θα πραγματοποιείται στον δ’ όροφο του Συλλόγου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύντομα θα εκκινήσει διαδικασία πρόσληψης επιπλέον νομικών συμβούλων για την στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου.

Με τιμή

          O Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης