ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3002/2021 ΔΕΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

Θέμα: «Υπ’ αριθ. 3002/26.11.2021 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Απόρριψη της από 07.10.2021 εκλογικής ένστασης μελών του Συλλόγου».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 26.11.2021 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3002/2021 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – 14ο Τμήμα, η οποία απορρίπτει επί της ουσίας την από 07.10.2021 ένσταση των: 1) Κωνσταντίνου Βλαχάκη, 2) Χριστίνας Μάνδρου, 3) Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, 4) Ελένης Τσερτσιγιάννη, 5) Παναγιώτη – Ορατίου Κουτά, 6) Σταματίου Λίνα, 7) Βαρβάρας Ηλιάδου, 8) Κωνσταντίνου Κανδαράκη, 9) Μαργαρίτας – Χρυσαυγής Χριστοδουλάτου, 10) Γεωργίου Τριανταφυλλάκη, 11) Γεωργίας Γιώνα, 12) Αγγελικής Μιχαλοπούλου, 13) Μαρίας Λαζάρου, 14) Ευαγγελίας Αλευράκη, 15) Ελένης Ηλιάκη, 16) Ευσταθίας Γιαννοπούλου, 17) Ευγενίας Γεωργούδα, 18) Αθανασίας – Λήδας Λάβδα, 19) Νίκης Σωτηροπούλου, 20) Ελένης Μαγιοπούλου, 21) Βασιλείου Μπούτου, 22) Παναγιώτας Χρονοπούλου, 23) Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Επιγραμματικά, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση:

  • Νομίμως διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου με τους υποψηφίους που είχαν ήδη ανακηρυχθεί και με την συγκεκριμένη εφορευτική επιτροπή.
  • Νομίμως δεν έγινε δεκτή η νέα υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Βλαχάκη.
  • Νομίμως διεξήχθησαν οι εκλογές με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».
  • Νομίμως δεν αντικαταστάθηκε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρούσκας από την κα Αντιπρόεδρο του ΔΣ για την προκήρυξη των επίδικων αρχαιρεσιών ούτε γεννήθηκε ζήτημα υπέρβασης της προθεσμίας του άρθρου 103 (παρ.2 εδ. β΄) Ν.2830/2010.
  • Νομίμως ο κ. Γεώργιος Ρούσκας ως απερχόμενος Πρόεδρος, εκκίνησε τη διαδικασία διεξαγωγής επαναληπτικών αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Προέδρου και συμμετείχε στις σχετικές συνεδριάσεις του ΔΣ (κατ’ άρθρο 103 παρ.4 Ν.2830/2000), εκδίδοντας και ενημερωτικές ανακοινώσεις προς τα μέλη του ΣΣΕΠΑΔ για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών αυτών.
  • Ο κ. Γεώργιος Ρούσκας δεν ενήργησε κατά παράβαση της αρχής της αμεροληψίας κατά την εκκίνηση της διαδικασίας επαναληπτικών αρχαιρεσιών και την ανακήρυξή του ως μοναδικού υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας