Ανακοίνωση Συλλόγου – Επικείμενη έναρξη ηλ.υποβολής δηλώσεων γονικών παροχών – δωρεών

ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες για έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, επίκειται η έναρξη της εφαρμογής MyProperty και στις δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10.12.2021.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης