Ανακοίνωση σχετικά με Ν.4254/2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, σας επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (07-04-2014) του Ν.4254/2014, και πριν την έκδοση και δημοσίευση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, είναι παντελώς αδύνατη η υπογραφή οποιωνδήποτε συμβολαίων αγοραπωλησίας που υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω νόμου, ακόμη και εάν: ο χρόνος κτήσης είναι πριν την 01-01-1995 ή είναι μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης