Εκλογική Ενημέρωση- Αποτελέσματα των εκλογών της 9ης και 10ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή ενός (1) Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Θέμα: «Αποτελέσματα των εκλογών της 9ης και 10ης Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή ενός (1) Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου»

Κυρίες και κύριοι,

Σύμφωνα με το από 10.1.2022 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής κατά τις  αρχαιρεσίες για την εκλογή Συμβούλου στο Δ.Σ. του Συλλόγου, επί 1.381 μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 464. Συνεπώς, επειδή δεν προσήλθε ο απαιτούμενος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 ΠΔ 36/1999, αριθμός εκλογέων, ήτοι το μισό συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, η εκλογή επαναλαμβάνεται την μεθεπόμενη Κυριακή 23.01.2022 όπως ορίζεται στην παρ.2 του ανωτέρου αυτού άρθρου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας