Ανακοίνωση ΤΑΣ – Κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Νομικών, στην από 21 Μαρτίου 2014 συνεδρίασή της, αποφάσισε την παράταση καταβολής των κατώτερων ασφαλιστικών εισφορών (των Ταμείων μας) μέχρι την 31η Μαΐου 2014, με την προϋπόθεση επικύρωσής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. στην προσεχή συνεδρίασή του.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης