Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Δευτέρα 9.5.2022 ώρες 15:30-21:00 – Ξενοδοχείο Royal Olympic

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,           

Σε συνέχεια : α) της από 4.4.2022 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, β) των συναντήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του συνόλου των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας και του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τις οποίες (συναντήσεις) η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες 3.5.2022 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Κτηματολογίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των λοιπών Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας εκτός του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., η δε δεύτερη συνάντηση με συμμετοχή του Συλλόγου μας, προγραμματισμένη για σήμερα 4.5.2022 και ώρα 16:00, μετατέθηκε για την 6η.5.2022, με ευθύνη του Ελληνικού Κτηματολογίου και γ) της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., σας γνωρίζω ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου θα διεξαχθεί, τη Δευτέρα 9.5.2022 και ώρες 15:30-21:00. Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει σε αυτή και διαδικτυακά κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρες.

 Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν σε Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 9 Μαΐου 2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρες  15.30-21:00, στο ξενοδοχείο «ROYAL OLYMPIC»  (Αθανασίου Διάκου 28-34), με θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ενημέρωση του Δ.Σ. για τις απαιτούμενες ενέργειες για την ικανοποίηση των αιτημάτων της από 4.4.2022 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το σκεπτικό της αποχής
  3. Ηλεκτρονική έναρξη υποχρεωτικής υποβολής των εγγραπτέων δικαιωμάτων-συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση η μη της αποχής
  4. Θέματα φορολογίας κεφαλαίου – εισοδήματος.
  5. Δασικοί χάρτες.
  6. Τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων.
  7. Επικοινωνιακή προβολή του Συλλόγου και του κλάδου.
  8. Θέματα συμβολαιογραφικής ύλης
  9. Θέματα συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.2 Ν.2830/2000 και το άρθρο 1 ΠΔ 19/15.05.1991, ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου έχει το δικαίωμα να συγκαλεί εκτάκτως Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: