Ανακοίνωση Συλλόγου 10.5.2022 – Απόφαση Γ.Σ. – 9.5.2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναμένοντας την επίσημη απόφαση της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου από την Πρόεδρο αυτής, κ. Φωτεινή Τριγάζη, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την 29η Μαΐου 2022 δεν απέχουμε από τα καθήκοντά μας.

                                                                               Με τιμή

      O Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                                           Θεόδωρος Χαλκίδης