ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ταυτότητα κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρόλα τα αιτήματα της ΣΕΣΣΕ για την παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

Συνεπώς, για όλες τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 Ν. 4495/2017 απαιτείται η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας