Ανακοίνωση Συλλόγου 10-5-2022 – Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ από το Δήμο Αθηναίων

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο Αθηναίων»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Από το Δήμο Αθηναίων ανακοινώθηκε, ότι τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) από το Δήμο.

Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων του μεταβιβάζοντα και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν αμέσως αυτόματα στα χέρια τους τη βεβαίωση.

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων https://eservices.cityofathens.gr και η είσοδος σ’ αυτήν γίνεται από το μεταβιβάζοντα με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Παράλληλα, για τον έλεγχο της γνησιότητας της βεβαίωσης, στο έγγραφο που εκδίδεται από την πλατφόρμα υπάρχει κωδικός QR, ο οποίος εφόσον σκαναριστεί, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του εγγράφου.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                        Θεόδωρος Χαλκίδης