ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 30.05.2022 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΟΥΧΑ – ΛΟΥΜΑ – ΣΚΙΝΙΑ