Ανακοίνωση Συντονιστικής 1.6.2022 – Συνάντηση για θέματα Κτηματολογίου

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση για θέματα Κτηματολογίου»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στη πραγματοποιηθείσα συνάντηση της 24ης Μαΐου 2022 με τον Υφυπουργό για τις Τηλεπικοινωνίες και το Κτηματολόγιο, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, στην οποία συμμετείχαν Πρόεδροι-μέλη της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και σχεδόν το σύνολο των Συμβούλων-μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., ορίσθηκε –παρουσία όλων των ανωτέρω-για σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022  και ώρα 14:00 συνάντηση της Ελληνικής συμβολαιογραφίας με τους νομικούς συμβούλους του Υφυπουργού, κ. Θεόδωρου Λιβάνιου και τους νομικούς συμβούλους του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με σκοπό τη διερεύνηση και διευθέτηση καίριων ζητημάτων, όπως:

  • Ο έλεγχος νομιμότητας που ασκούν οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών γραφείων
  • Η έκδοση εγκυκλίου από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τις προϋποθέσεις και τους όρους του ελέγχου νομιμότητας
  • Η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων συμβολαίων μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους
  • Η διόρθωση προδήλων σφαλμάτων οίκοθεν από τα Κτηματολογικά Γραφεία στο πλαίσιο της καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης
  • Η μη τήρηση της προθεσμίας των 5 ημερών για την επεξεργασία και προσκόμιση ελλειπόντων στοιχείων κατά την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων
  • Η αδυναμία συναλλαγής σε οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικίες που το συνολικό ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου υπολείπεται ή υπερβαίνει τα 100 ή τα 1000, καθώς και άλλα θέματα.

Στη σημερινή συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., συμμετείχαν, από πλευράς Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ.Γεώργιος Ρούσκας, ο Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και Πρόεδρος του Σ.Σ. Εφετείου Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτριος Τζίμας, ο Πρόεδρος του Σ.Σ. Εφετείου Ναυπλίου, κ. Βασίλειος Αρτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Θεόδωρος Χαλκίδης, το μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Νικόλαος Παπαθέου, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης, μετείχαν η Πρόεδρος του Σ.Σ. Εφετείου Πάτρας, κα Ιωάννα Μπονέλη  η Πρόεδρος του Σ.Σ. Εφετείου Κρήτης, κα Αναστασία Δρανδάκη και ο Πρόεδρος του Σ.Σ. Εφετείου Θράκης, κ. Χρήστος Τερζίδης.

Στην ως άνω συνάντηση – αν και ήταν γνωστή σε όλους- δεν παρέστησαν άλλα μέλη.

Τα προαναφερθέντα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά και ορίστηκε νέα συνάντηση την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. είχε ζητηθεί η υποβολή έγγραφων προτάσεων ή έστω η προφορική ανταλλαγή απόψεων με το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου, κ. Γεώργιο Πούλιο,  σχετικά με το φλέγον θέμα του Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας