Ανακοίνωση Συντονιστικής – 6.6.2022 – Συνάντηση με τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση ΣΕΣΣΕ με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις 03.06.2022, ημέρα Παρασκευή, συναντήθηκαν σε πλήρη απαρτία τα μέλη της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα, προκειμένου να συζητήσουν για τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική συμβολαιογραφία, και ειδικότερα:

Συζητήθηκε το ζήτημα που επαναλαμβανόμενα αναμοχλεύεται από τους «θεσμούς» και τους Servicers (δηλαδή τα Funds και τις Εταιρείες Διαχείρισης που έχουν αναλάβει την διαχείριση και την αναγκαστική είσπραξη των κόκκινων δανείων) σχετικά με την τοπική αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων στην διενέργεια πλειστηριασμών. Από τη Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. εκφράστηκε η αντίθεσή της σε οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση της τοπικής αρμοδιότητας των συμβολαιογράφων κατά την διενέργεια των πλειστηριασμών και όποια σχετικά θέματα έχουν τεθεί κατά τα ανωτέρω θα αντιμετωπισθούν από τον Κλάδο.

Έγιναν δεκτές οι θέσεις της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την αύξηση του ποσοστού, που παρακρατεί ο συντάσσων συμβολαιογράφος από τα Κρατικά και Τραπεζικά Συμβόλαια και τις πράξεις, που ακολουθούν τους πλειστηριασμούς σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν. 2830/2000, για τις μεταθέσεις των συμβολαιογράφων και την επίλυση του προβλήματος, που ανάκυψε από τον συνδυασμό της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 εδάφιο β’ με την διάταξη του β’ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2830/2000 αναφορικά με τις μεταθέσεις συμβολαιογράφων εντός της ιδίας Ειρηνοδικειακής Περιφέρειας. Τα συγκεκριμένα θέματα προτάθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τεθούν στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ωστόσο μετά από επιμονή της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και δεδομένου ότι, ήδη από τον Ιανουάριο του 2020, υπήρχε σχετική αλληλογραφία της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με το Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς περαιτέρω πρόοδο, δεσμεύτηκε ο κ. Υπουργός και έδωσε τη σχετική εντολή οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις να εισαχθούν στο επόμενο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου εντός του θέρους.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τα προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί στη σύνταξη αποδοχών κληρονομίας, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με κυρωμένους δασικούς χάρτες και εκδηλώθηκε πρόθεση του Υπουργείου να αναλάβει πρωτοβουλία για επίλυση του ζητήματος.

Επίσης, τέθηκε υπόψη του κ. Υπουργού, το ζήτημα της άσκησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου αδικαιολόγητων ανακοπών κατά πινάκων κατάταξης και συμφωνήθηκε να αναλάβει το Υπουργείο σχετική πρωτοβουλία για διευθέτηση του θέματος.

Ακόμη, γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο η απόφαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για τον ορισμό του Προέδρου του Σ.Σ. Εφετείου Θράκης ως επισήμου εκπροσώπου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την επικοινωνία με τους συμβούλους (νομικούς και μη) του Γραφείου Υπουργού Δικαιοσύνης καθώς και με τα στελέχη του Υπουργείου.

Έγινε επίσης γνωστή στον κ. Υπουργό η απόφαση της Σ.Ε.Σ.Ε. ότι, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση ως προς τις θέσεις του συμβολαιογραφικού σώματος, τον Κλάδο εκπροσωπεί η Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και ότι, για την ευελιξία της εκπροσώπησης ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., ο Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και ο Πρόεδρος του Σ.Σ. Εφετείου Λάρισας.

Τέλος, υλοποιείται άμεσα η πρωτοβουλία του Υπουργείου για συγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας