Υπενθύμιση Συντονιστικής 15.6.2022 – Συμμετοχή στην ημερίδα ευρωπαϊκού δικαίου 17.6.2022

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στην Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121» στις 17 Ιουνίου 2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 207/10-6-2022 Ανακοίνωσης Συντονιστικής, με θέμα  «Συμμετοχή στην ημερίδα “Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Εταιρειών – Κινητικότητα των Εταιρειών υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης και των Οδηγιών ΕΕ 2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121” στις 17 Ιουνίου 2022», με την οποία σας αποστείλαμε (α) το σχετικό ενημερωτικό δελτίο (β) το αναλυτικό πρόγραμμα και (γ) τις Οδηγίες ΕΕ (2017/1132, 2019/1151 και 2019/2121), σας ενημερώνουμε, ότι μπορείτε ακόμα να συμμετάσχετε, καθώς δόθηκε παράταση στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής:

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, ως κατωτέρω:

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                          Θεόδωρος Χαλκίδης