Πρόσκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης-28.6.2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,      

Σε συνέχεια της από 9.5.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, σας γνωρίζω ότι, κατά την ορισθείσα για τις 20.6.2022 Γενική Συνέλευση δεν επετεύχθη η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου). Η  Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (15:30’ μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει σε αυτή και διαδικτυακά κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρες.

 Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. καλεί τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, να προσέλθουν σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις 28 Ιουνίου 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρες  15.30-21:00, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  (Πανεπιστημίου 52), με θέματα:

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενημέρωση για την πρόοδο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά στα αιτήματα και τις εξελίξεις σχετικά με την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων και τη λήψη αποφάσεων.

3.   Συμβολαιογραφική ύλη-Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς-Λήψη αποφάσεων.

4.   Συμβολαιογραφικά δικαιώματα και

5.   Διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας

Επισημαίνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση της 28.6.2022 πιθανόν να τεθεί προς ψήφιση η αποχή από τα καθήκοντά μας για μερικά ή για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                                                                                    Προς

                                                       Τη Γενική  

                                                                               Συνέλευση των  μελών                                                                           ΄                                                                Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

                                                  Αθήνα

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία,

……………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Επειδή κατοικώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του Συλλόγου, σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ, να με αντιπροσωπεύσετε στη Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου της 28ης Ιουνίου 2022.

                                                                                    …………………..……….. 2022

                                                                                                Με τιμή

* Επισημάνσεις

  • να τεθεί ευδιάκριτα η υπογραφή και σφραγίδα του εντολέα στο έγγραφο αυτό, το οποίο πρέπει έγκαιρα να αποσταλεί στον εντολοδόχο.
  • o εντολέας πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον εντολοδόχο και να λάβει τη ρητή έγκρισή του, ώστε να αποφευχθεί η ανάθεση πολλών εντολών στο ίδιο πρόσωπο κατ’ εφαρμογή της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 190/1991.

Συνημμένα αρχεία: